B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

19 oktober 2016

Studentenverenigingen op LinkedIn

Door een bericht op mijn tijdslijn zag ik toevallig dat een Leuvense studentenvereniging een company page had. Enkele studentenverenigingen aan de KULeuven (de universiteit waar ik toevallig ook gestudeerd heb), hebben ondertussen al een company page. Laat ons even kijken naar enkele voorbeelden.


www.linkedin.com/company/landbouwkring
De Landbouwkring, ook gekend onder de afkorting LBK, is de studentenvereniging van de studenten bio-ingenieur aan de KULeuven. De info op de company is uitsluitend in het Engels. Er is sprake van 1001-5000 employees. Dit zal vermoedelijk verwijzen naar het aantal studenten aan de faculteit of het aantal leden van de studentenvereniging. Op deze company page zijn nog geen status updates gepubliceerd.


www.linkedin.com/company/vtk
VTK is de studentenvereniging van de studenten burgelijk ingenieur aan de KULeuven. Alle info in het profiel is in het Engels, er is geen Nederlands te bespeuren. De company size is 51-200 employees, dit is al een pak minder dan bij de studenten bio-ingenieur. Misschien verwijst dit aantal naar het aantal actieve leden in de studentenvereniging (het praesidium). VTK Leuven heeft al enkele status updates gepubliceerd - allemaal in het Engels - de laatste update dateert van 7 maanden terug.

www.linkedin.com/company/ekonomika
Het profiel bij Ekonomika Leuven is eveneens in het Engels. De info is het meest uitgebreide. De company size is beperkt (51-200 employees), wat vermoedelijk verwijst naar het aantal studenten actief in het praesidium. Ook hier zijn er geen recente status updates. De Ekonomika-company page heeft reeds 1447 followers, wat een mooie prestatie is voor een niet zo actieve pagina ...

www.linkedin.com/company/vlaams-rechtsgenootschap-leuven-vrg-
Het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG) is de vereniging van de rechtenstudenten aan de KULeuven. Hun company page is het minst verzorgd. Er staat een titel en een link naar de website, verder niets - dus ook geen logo ...

De benaming company page voor een studentenvereniging en ook de structuur die LinkedIn aanbiedt passen niet echt voor een vrijwilligersinitiatief zoals een studentenvereniging. Wat moet een dergelijke vereniging vermelden voor het aantal employees: het totaal aantal studenten, het aantal leden, het aantal actieve leden (het praesidium), ...? Wat is de industry van de studentenvereniging? Op zichzelf is VRG niet actief in de industry "Law Practice". Ekonomika zegt actief te zijn in "Higher Education" wat misschien beter past.

Spijtig is dat in de bovenstaande voorbeelden van studentenverenigingen aan de Nederlandstalige KULeuven geen Nederlands gebruikt wordt. Een bijkomende gemiste opportuniteit is dat de studentenverenigingen amper gebruik maken van status updates. Met status updates kunnen de studentenverenigingen info over hun activiteiten bezorgen aan studenten (maar daarvoor bestaan er ongetwijfeld meer effectieve kanalen). Maar ze kunnen er ook alumni en bedrijven mee bereiken, waat minder evident is met hun andere kanalen.

Niettegenstaande dat de getoonde voorbeelden van company pages niet zo actief lijken te zijn, zijn ze er toch al in geslaagd al mooie aantallen qua "employees" en "followers" te bekomen. Zou dit een teken zijn dat studenten al tijdens hun studies belang hechten aan een LinkedIn-profiel?

13 oktober 2016

Twitter Bel200

Het bedrijf Twitter zou in slechte papieren zitten. Verschillende bedrijven zouden niet meer geïnteresseerd zijn in een overname van Twitter. Volgens de Twitter Bel200 doet Twitter het in België ook niet zo goed.

De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De mate waarin het aantal followers van deze 200 accounts evolueren zou een indicatie kunnen zijn van de activiteitsgraad van Twitter in België. De volledige lijst van de Twitter Bel200 kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/membersDe toename van het aantal followers van de Twitter Bel200-accounts is in september 2016 opnieuw gedaald, 1,2% in september ten opzichte van 1,3% in augustus 2016. Van juni 2015 tot februari 2016 schommelde de maandelijkse toename rond de 2% per maand. In november 2015 vonden de aanslagen in Parijs plaats, in maart 2016 was Brussel spijtig genoeg de locatie waar er terreuraanslagen waren. In beide maanden was er sterkere stijging van de Twitter Bel200 (3,1%). Sinds april 2016 is er een dalende trend ingezet. De globale trend is bovendien ook dalend.De categorie met de grootste absolute toename in september 2016 was opnieuw "Radio en TV", gevolgd door "Kranten en Tijdschriften". De grootste procentuele toename was voor "Voetbalploegen" (+2,1%), gevolgd door "CEO's" (+2,1%). De minst sterk groeiende categorie is opnieuw  de categorie "Social Media Incrowd" (+0,3%), dit het net iets minder goed doet dan de categorie "Q en Joe FM" (+0,3%).


De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members

De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in september 2016 2,0%, wat iets hoger is dan de toename van 1,8% in augustus 2016. De globale trendlijn sinds de start is ook hier dalend.

De sterkst groeiende categorie in september 2016 was naar goede gewoonte "Openbaar Vervoer en Mobiliteit", zowel in absolute aantal als relatief bekeken (toename van 4,6%, in augustus was het 4,0%). De categorie "Jeugdhuizen" lijkt een abonnement op de laatste plaats te hebben, in september 2016 was er sprake van een zeer lichte stijging (+0,2%).


De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members

In september 2016 bedroeg de toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van bedrijven 0,9%, ten opzichte van 1,0% in augustus 2016. Ook hier is er sprake van een dalende trend, met enkele uitschieters zoals bijvoorbeeld in juli 2016 (de maand waarin Tomorowland plaats vond) of in maart 2016 (de terreuraanslagen te Brussel).

De categorie met de grootste procentuele toename van het aantal followers in september 2016 was "Beursgenoteerd" (+1,5%). De categorie met de minst sterke toename van het aantal followers was "Food & Drinks" met zo goed als status quo.

In een eerder bericht deze maand kon u kennis maken met de evolutie van de followers van zo'n 500 Twitter-accounts van verkozen Belgische politici. De globale evolutie in september 2016 was +1,7%, hoger ten opzichte van de maand daarvoor (+1,2%).


De toename van het aantal followers van twee van de drie groepen van telkens 200 Twitter-accounts is in september 2016 lager dan het niveau van de maanden darvoor. De trend de laatste maanden is voor de drie groepen en ook voor de politici sinds april 2016 dalend. Uit deze cijfers is niet uit te maken of de toename van het aantal followers van de 3 groepen van 200 accounts te maken heeft met nieuwe Twitter-gebruikers of bestaande Twitter-gebruikers die de weg naar de opgevolgde accounts gevonden hebben.

04 oktober 2016

Pop-up class 2016

Pop-up class 2016 is gisterenavond van start gegaan. Op de eerste avond waren Jan Eelen en  Björn Tagemose van de partij. Het verhaal dat ze beide brachten kan je nog herbeleven door telkens 13 tweets.Tot 14 oktober kan je nog naar hopelijk eveneens boeiende verhalen gaan luisteren. Meer info op popupclass.be Pop-up class 2016 is overigens neergestreken in De Serre, pal in hartje Antwerpen.

03 oktober 2016

Politici op Twitter

Al een tijdje volg ik zo'n 500 Twitter-accounts van politici, verkozen in een van de parlementen in België (federaal, Vlaanderen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Franstalige Gemeenschap, Waals Gewest, Duitstalige Gemeenschap, Europa). Nu is het tijd om wat info hierover te delen via een blogpost.

Elke politicus werd gekoppeld aan zijn of haar partij. Vervolgens werden de resultaten gegroepeerd per partij. De eerste grafiek geeft de evolutie van het aantal followers per maand.

De terreuraanslagen in maart 2016 hadden zoals in eerdere berichten op dit blog aangetoond  duidelijk impact op het Twitter-gebeuren - een heleboel accounts van politici, openbaarvervoersmaatschappijen, politie, nieuwsbronnen,... kregen er plots heel wat followers bij, meer dan de maanden ervoor en ook erna. Voor de Twitter-accounts van de verkozen politici is dit duidelijk ook het geval. Sinds maart 2016 is er telkens nog een toename van het aantal followers, maar de toename is elke maand een beetje minder hoog. In september gaat de trend plots omhoog. Zou de hername van politieke activiteit naar de vakantiemaanden hier iets mee te maken hebben? Of is er een andere verklaring?

Als je de evolutie van het aantal followers van de verkozen politici per partij bekijkt vallen er toch enkele zaken op.

Bij de OpenVLD is er een plotse stijging in september, +2,1% ten opzichte van 0,9%. De verklaring hiervoor is dat de Twitter-account van Guy Verhofstadt (nog steeds Europarlementslid) in september meer dan 6.000 nieuwe followers wist te bekomen. Ook Alexander De Croo deed het prima met meer dan 1000 nieuwe followers.

De politici van de N-VA weten maand na maand telkens meer followers te bekomen dan de politici van de andere partijen. De Twitter-accounts van Bart De Wever, Jan Jambon en Theo Francken groeien elke maand aanzienlijk. De politici van de sp.a zijn het minst succesvol in het aantrekken van nieuwe followers. De meest populaire sp.a politicus op Twitter is nog steeds Daniel Termont (50k followers), op geruime afstand gevolgd door Freya Van den Bossche (30k followers) en dan pas John Crombez de partijvoorzitter (23k followers). Oppositiepartij Groen doet het globaal iets beter dan regeringspartijen CD&V en OpenVLD.

De iets sterkere toename in september van het aantal followers heeft voor een deel te maken met de toegenomen populariteit van Guy Verhofstadt op Twitter. Zijn rol in de komende Brexit-onderhandelingen zal daar ongetwijfeld iets mee te maken hebben.

26 september 2016

Universiteiten

Deze week start het academiejaar aan de laatste Vlaamse universiteiten (sommige universiteiten begonnen er reeds vorige week aan). Dit leek mij een mooie aanleiding om eens na te gaan in welke mate de Vlaamse universiteiten aanwezig zijn op sociale media. En dat ziet er goed uit ...

Dit zijn alvast de links naar de verschillende kanalen van de Vlaamse universiteiten.

KULeuven
Facebook Page www.facebook.com/KULeuven/
Twitter twitter.com/KU_Leuven
Instagram www.instagram.com/kuleuven/
LinkedIn University Page www.linkedin.com/edu/school?id=10410
LinkedIn Company Page www.linkedin.com/company/ku_leuven
LinkedIn Alumni Group www.linkedin.com/groups/60533
YouTube www.youtube.com/user/kuleuven

Universiteit Gent

Facebook Page www.facebook.com/ugent/
Twitter twitter.com/ugent
Instagram www.instagram.com/ugent/
LinkedIn University Page www.linkedin.com/edu/school?id=10420
LinkedIn Company Page www.linkedin.com/company/ghent-university
LinkedIn Alumni Group www.linkedin.com/groups/56611
YouTube www.youtube.com/user/UniversiteitGent

UAntwerpen
Facebook Page www.facebook.com/UAntwerpen/
Twitter twitter.com/UAntwerpen
Instagram www.instagram.com/uantwerpen/
LinkedIn University Page www.linkedin.com/edu/school?id=10419
LinkedIn Company Page www.linkedin.com/company/university-of-antwerp
LinkedIn Alumni Group www.linkedin.com/groups/1848837
YouTube www.youtube.com/user/UAntwerpen

Vrije Universiteit Brussel
Facebook Page www.facebook.com/vrijeuniversiteitbrussel/
Twitter twitter.com/VUBrussel
Instagram www.instagram.com/vubrussel/
LinkedIn University Page www.linkedin.com/edu/school?id=10423
LinkedIn Company Page www.linkedin.com/company/vrije-universiteit-brussel
LinkedIn Alumni Group www.linkedin.com/groups/50593
YouTube www.youtube.com/user/VUBrussel

Universiteit Hasselt
Facebook Page www.facebook.com/uhasselt/
Twitter twitter.com/uhasselt
Instagram www.instagram.com/universiteithasselt/
LinkedIn University Page www.linkedin.com/edu/school?id=10421
LinkedIn Company Page www.linkedin.com/company/hasselt-university
LinkedIn Alumni Group www.linkedin.com/groups/49957
YouTube www.youtube.com/user/UniversiteitHasselt

Het wordt interessanter indien we de verschillende kanalen met elkaar vergelijken.

De Facebook page van de KULeuven heeft de meeste fans. De Vrije Universiteit Brussel heeft op dit ogenblik de hoogste score qua stars. De Universiteit Hasselt heeft nog geen reviews en dus nog geen score ...
 
De Universiteit Gent heeft tot nu toe het grootste aantal berichten op Twitter gepubliceerd, de KULeuven heeft het grootste aantal followers kunnen aantrekken.
 

De Vrije Universiteit heeft tot nu toe het vaakst afbeeldingen op Instagram gepubliceerd, ook hier heeft de KULeuven het grootste aantal followers.
 
Op LinkedIn komt de KULeuven steeds als de grootste naar voor, meeste alumni, meeste followers van de company page, meeste employees en grootste aantal members van de alumni group.
 

De 5 Vlaamse universiteiten hebben ook elk een YouTube-kanaal. De Vrije Universiteit Brussel heeft het grootste aantal (publieke) video's, de UAntwerpen heeft het grootste aantal views. De KULeuven heeft het grootste aantal subscribers. De KULeuven, de oudste universiteit, was ook de eerste met een YouTube-kanaal, reeds in 2006!
 
Conclusie

De 5 Vlaamse universiteiten zijn allen actief op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube. De KULeuven heeft telkens het grootste aantal fans/followers/subscribers, de Universiteit Hasselt heeft meestal het minst grote aantal fans/followers/subscribers, wat niet verwonderlijk is want ze is de kleinste en de laatst opgestarte universiteit.

In deze analyse is enkel naar de cijfertjes gekeken, een inhoudelijke analyse van het gebruik van de kanalen is misschien iets voor een volgend bericht. Of voelt iemand anders zich geroepen ...

22 september 2016

Twitter Bel200

Omdat Twitter geen info verstrekte over het aantal accounts in België, heb ik in februari 2015 de Twitter Bel200 gelanceerd. De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De mate waarin het aantal followers van deze 200 accounts evolueren zou een indicatie kunnen zijn van de activiteitsgraad van Twitter in België. De volledige lijst van de Twitter Bel 200 kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members


De toename van het aantal followers van de Twitter Bel200-accounts is in augustus 2016 opnieuw gedaald ten opzichte van de maand daarvoor, 1,3% in augustus ten opzichte van 1,4% in juni. Van juni 2015 tot februari 2016 schommelde de maandelijkse toename rond de 2% per maand. In november 2015 vonden de aanslagen in Parijs plaats, in maart 2016 was Brussel spijtig genoeg de locatie waar er terreuraanslagen waren. In beide maanden was er sterkere stijging van de Twitter Bel200 (3,1%). Nu al vier maanden na elkaar is er een daling.

De categorie met de grootste absolute toename in augustus 2016 was opnieuw "Radio en TV", gevolgd door "Kranten en Tijdschriften", waarbij de toename telkens iets minder was dan in juli. De grootste procentuele toename was voor "Voetbalploegen" (+2,8%), gevolgd door "Federale Regering" (+d2,3%). De minst sterk groeiende categorie is deze maand niet de categorie "Social Media Incrowd" (+0,4%), maar wel de categorie "Q en Joe FM". De account met de grootste toename was net als vorige maand @Vannieuwkerke (VRT sportjournalist Karl Vannieuwkerke), de account kende in augustus netto 6.324 extra followers.

De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members

De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in augustus 2016 1,8%, wat lager is dan de toename van 2,2% in juli 2016. Net als voor de globale categorie is er al meerdere maanden na elkaar een daling.

De sterkst groeiende categorie in augustus 2016 was "Openbaar Vervoer en Mobiliteit", zowel in absolute aantal als relatief bekeken (toename van 4,0%, in juli was het nog 4,9%). De categorie "Jeugdhuizen" lijkt een abonnement op de laatste plaats te hebben, in augustus 2016 was er sprake van een status quo. De sterkte individuele groeier is net als vorige maand de Twitter-account @STIBMIVB met een netto toename van 4.520 followers (of +9,2%).


De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members

In augustus 2016 bedroeg de toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van bedrijven 1,0%, ten opzichte van 1,5% in juli 2016. Ook hier is er sprake van een dalende trend, met enkele uitschieters zoals bijvoorbeeld in juli 2016 (de maand waarin Tomorowland plaats vond) of in maart 2016 (de terreuraanslagen te Brussel).

De categorie met de grootste procentuele toename van het aantal followers in augustus 2016 was "Beursgenoteerd" (+1,5%). De categorie met de minst sterke toename van het aantal followers was "Food & Drinks" met slechts 0,1%. De grootste individuele toename was (net als de vorige maanden overigens) voor @Tomorrowland - de account van het festival dat in juli plaats vond, met netto 13.151 extra followers in augustus 2016 (+0,6%) - wel heel wat minder in juli 2016 toen er 37.284 extra followers waren.


De toename van het aantal followers van de drie groepen van telkens 200 Twitter-accounts is in augustus 2016 lager dan het niveau van de maanden darvoor. Tijdens crisismomenten - zoals de gebeurtenissen in Parijs in november 2015 of in Brussel in maart 2016 - lijkt Twitter een belangrijke rol te spelen, wat met zich meebrengt dat het aantal followers dan sterker stijgt. In "gewone" maanden lijkt de toename van het aantal followers eerder terug te vallen. Globaal gesproken slaagt Twitter er volgens recente berichten amper in om nieuwe gebruikers aan te trekken. Vermoedelijk is dit ook het geval voor België.

Uit al deze cijfers is niet uit te maken of de toename van het aantal followers van de 3 groepen van 200 accounts te maken heeft met nieuwe Twitter-gebruikers of bestaande Twitter-gebruikers die de weg naar de opgevolgde accounts gevonden hebben.

Eerder deze week kon u kennis maken met de top 10 van Belgische politici op Twitter. De rangschikking wordt aangevoerd door @eliodirupo die nog steeds een ruime voorsprong heeft op @charlesmichel. Meer info in dit bericht.

21 september 2016

Politici op Twitter

De afgelopen maanden kon je hier een overzicht vinden van de populariteit van de Belgische politici op Twitter. En deze maand is er weer een nieuw overzicht.

Net als de afgelopen maanden is Elio Di Rupo nog steeds de politicus die bovenaan de rangschikking terug te vinden is. Hij heeft nog steeds een zeer ruime voorsprong op de tweede politicus, de huidige premier Charles Michel. De top 10 heeft ten opzichte van vorige maand geen wijzigingen ondergaan. In de top 10 vinden we 3 OpenVLD politici terug (Guy Verhofstadt, Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo), 2 PS politici (Elio Di Rupo en Paul Magnette) en 2 MR politici (Charles Michel en Didier Reynders). N-VA, CD&V en sp.a hebben telkens 1 politicus in de top 10 (respectievelijk Bart De Wever, Kris Peeters en Daniel Termont). Dit wil zeggen dat verschillende partijen niet aanwezig zijn in de top 10: Groen, Vlaams Belang, cdH, Ecolo en DéFi.

Het tweede overzicht toont de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers in augustus 2016. Hier staat Charles Michel wel bovenaan, gevolgd door Elio Di Rupo. De Twitter-account van Charles Michel kende een netto-toename van 4195 followers, bij Elio Di Rupo waren dat er 2942. Deze maand komt voor de eerste keer Wouter Beke ook postvatten in de lijst van grootste toenames. Ten opzichte van vorige maand moesten Gwendolyn Rutten, Marianne Thyssen en Fadila Laanan (PS), plaats ruimen.

Het derde overzicht geeft de toename per maand van de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers in augustus 2016. Verschillende politici kenden in maart 2016 een iets grotere toename: Charles Michel, Bart De Wever, Didier Reynders en Jan Jambon. Bij Guy Verhofstadt was er een plotse toename in juni 2016.

De afgelopen 8 maanden kende de Twitter-account van Charles Michel een netto toename van 41.023 followers, of een stijging van 64% ten opzichte van het aantal followers op 1 januari 2016. Bij Elio Di Rupo bedroeg de netto toename 26.551 followers of +13%. De derde grootste globale toename is voor Guy Verhofstadt met 18.829 extra followers of +28%. De minst grote toename over de afgelopen 8 maanden in de top 10 was voor Vincent Van Quickenborne, zijn Twitter-account kende een netto toename van 2245 followers of slechts +3%. De globale toename over de afgelopen 8 maanden was +/- 17%.

24 augustus 2016

Team Belgium

Begin augustus heb ik een blogpost geschreven over de Twitter-accounts van de Belgische atleten die geselecteerd waren voor Rio. De analyse was gebaseerd op de Twitter-lijst van @TeamBelgium met 88 accounts.

Nu de Olympische Spelen achter de rug zijn en de Team Belgium delegatie terug in België is, kunnen we eens terugblikken op de evolutie van de Twitter-accounts.

De eerste grafiek geeft de evolutie van de followers van de 88 accounts. Uit de grafiek met 88 lijnen is eigenlijk weinig af te leiden ...

Als de grafiek beperkt wordt tot de Belgische medaillewinnaars, wordt het al iets duidelijker. Het behalen van een medaille heeft duidelijk impact op de toename van het aantal followers.
De toename van het aantal followers wordt nog duidelijker op de derde grafiek. Deze toont de dagelijkse toename van het aantal followers.

De eerste piek is voor Greg Van Avermaet die op 6 augustus de eerste Belgische medaille won. Van 28/07 tot 23/08 wist zijn Twitter-account @GregVanAvermaet 5752 nieuwe followers te bekomen, een toename van 9%.

De tweede Belgische medaille was voor judoka Dirk Van Tichelt. Op 9 augustus kreeg zijn Twitter-account @dirkvantichelt er plots 563 followers bij. Van 28/07 tot 23/08 wist zijn Twitter-account 940 nieuwe followers te bekomen, een toename van maar liefst 86%.

De derde medaillewinnaar was zwemmer Pieter Timmers, die zilver behaalde op 11 augustus. De dagen voordien was hij al in het nieuws geweest met de heisa rond de aflossingsploeg. Op 11 augustus was er een piektoename van 785 followers. Van 28/07 tot 23/08 wist zijn Twitter-account @PieterTimmers 1434 nieuwe followers te bekomen, een toename van maar liefst 25%.

Als zevenkampster spreidde Nafi Thiam haar prestaties over meerdere dagen. Naar mate het duidelijker werd dat ze een topprestatie aan het leveren was, steeg haar aantal followers. Op 14 augustus, de dag waarop de zevenkamp afgerond werd, was de toename het grootst, 3335 nieuwe followers. Van 28/07 tot 23/08 wist haar Twitter-account @thiam_nafi 7134 nieuwe followers te bekomen, een toename van maar liefst 129%.

De laatste Belgische medaille in Rio was voor wielrenster Jolien D'hoore. Op 17 augustus was het haar beurt om een bronzen medaille te behalen. Die dag kende haar Twitter-account 407 nieuwe followers. Van de 5 individuele Belgische medaillewinnaars was dit de minst grote toename. Van 28/07 tot 23/08 wist haar Twitter-account @JolienDhoore 820 nieuwe followers te bekomen, een toename van 10%.

In dit overzicht ontbreken natuurlijk de Belgian Red Lions, de hockeymannen. De Twitter-lijst van @TeamBelgium volgt enkel 18 individuele spelers, niet de account @BELRedLions. De accounts van de spelers kenden allemaal een mooie toename.

De volgende grafiek toont de cumulatieve toename van het aantal followers van de 18 individuele accounts.

De toename per dag hangt samen met de wedstrijden. De eerste wedstrijd was op 6 augustus (tegen Groot-Britannië). Op 7 augustus verloren de Brazilianen van de Belgen, wat pas de dag nadien in België bekend werd. Op 9 augustus was er de wedstrijd tegen Australië - met piek op 10 augustus. Op 11 augustus was er de partij tegen Spanje en op 12 augustus tegen Nieuw-Zeeland. De wedstrijd tegen India op 14 augustus had relatief weinig impact op het aantal followers. Op 16 augustus versloegen de Red Lions Nederland, met een sterke toename van het aantal followers de dag nadien. Op 18 augustus verloren de Belgen spijtig genoeg de finale tegen Argentinië. Een leuk neveneffect was dat de toename van het aantal followers van de individuele accounts piekte de dag nadien. Van 28/07 tot 23/08 wisten de 18 Twitter-accounts globaal 4252 nieuwe followers te bekomen, een toename van 15%.

De 88 Twitter-accounts van de Belgische atleten die geselecteerd waren voor Rio kenden in het totaal 35.343 nieuwe followers, wat een globale toename is van 6%. De atleten die een mooie prestatie leverden kende een sterkere toename, tot zelfs meer dan een verdubbeling. Dit is eveneens een mooie prestatie ...

16 augustus 2016

Twitter Bel200

Omdat Twitter geen info verstrekte over het aantal accounts in België, heb ik in februari 2015 de Twitter Bel200 gelanceerd. De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De mate waarin het aantal followers van deze 200 accounts evolueren zou een indicatie kunnen zijn van de activiteitsgraad van Twitter in België. De volledige lijst van de Twitter Bel 200 kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

De toename van het aantal followers van de Twitter Bel200-accounts is in juli 2016 opnieuw gedaald ten opzichte van de maand daarvoor, 1,4% in juli ten opzichte van 1,6% in juni. Van juni 2015 tot februari 2016 schommelde de maandelijkse toename rond de 2% per maand. In november 2015 vonden de aanslagen in Parijs plaats, in maart 2016 was Brussel spijtig genoeg de locatie waar er terreuraanslagen waren. In beide maanden was er sterkere stijging van de Twitter Bel200 (3,1%).


De categorie met de grootste absolute toename in juli 2016 was opnieuw "Radio en TV", gevolgd door "Kranten en Tijdschriften", waarbij de toename iets minder was dan in juni. De grootste procentuele toename was net als vorige maand voor "Musea" (+3,3%), gevolgd door de voetbalploegen (+2,7%) - zou de start van de nationale competitie daar iets mee te maken hebben ? De minst sterk groeiende categorie is de categorie "Social Media Incrowd" (+0,4%). De account met de grootste toename is @Vannieuwkerke (VRT sportjournalist Karl Vannieuwkerke), de account kende in juli netto 6.650 extra followers.De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members

De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in juli 2016 2,2%, wat lager is dan de toename van 2,3% in juni 2016.

De sterkst groeiende categorie is "Openbaar Vervoer en Mobiliteit", zowel in absolute aantal als relatief bekeken (toename van 4,9%). De categorie "Jeugdhuizen" lijkt een abonnement op de laatste plaats te hebben, in juli 2016 was er sprake is van een toename van 0,3%, iets minder dan de maand voordien. De sterkte individuele groeier is net als vorige maand de Twitter-account STIB-MIVB met een netto toename van 4.973 followers (of +11,3%).De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members

In juli 2016 bedroeg de toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van bedrijven 1,5%, ten opzichte van 1,2% de maand voordien. Hiermee lijkt de dalende trend doorbroken te zijn. In het verleden waren er al twee uitschieters (juli 2015 en maart 2016). Het valt af te wachten of de stijging in julli 2016 een tijdelijke uitschieter is, of het begin van een nieuwe stijgende trend.

De categorie met de grootste procentuele toename van het aantal followers in juli 2016 was "Fashion" (+2,1%). De categorie met de minst sterke toename van het aantal followers was "Food & Drinks" met slechts 0,2%. De grootste individuele toename was voor de account van Tomorrowland (net als vorige maand overigens), met netto 37.284 extra followers in juli 2016, toevallig de maand waarin er nog een editie van dit festival plaatsvond. Ook vorig jaar kende deze account ook een sterkere toename in juli in vergelijking met de maanden daarvoor en erna.De toename van het aantal followers van twee van de drie groepen van telkens 200 Twitter-accounts is in juli 2016 lager dan het niveau van de maanden daarvoor. Tijdens crisismomenten - zoals de gebeurtenissen in Parijs in november 2015 of in Brussel in maart 2016 - lijkt Twitter een belangrijke rol te spelen, wat met zich meebrengt dat het aantal followers dan sterker stijgt. De gebeurtenissen in Nice in juni 2016 lijken echter geen significant effect te hebben gehad op de Belgische accounts. In "gewone" maanden lijkt de toename van het aantal followers eerder terug te vallen. Globaal gesproken slaagt Twitter er volgens recente berichten amper in om nieuwe gebruikers aan te trekken. Vermoedelijk speelt dit zich ook af in België. De toename bij de bedrijven zou kunnen samenvallen met het Tomorrowland-festival dat afgelopen maand plaatsvond.

Uit al deze cijfers is niet uit te maken of de toename van het aantal followers van de 3 groepen van 200 accounts te maken heeft met nieuwe Twitter-gebruikers of bestaande Twitter-gebruikers die de weg naar de opgevolgde accounts gevonden hebben..

Vorige week kon u kennis maken met de top 10 van Belgische politici op Twitter. De rangschikking wordt aangevoerd door @eliodirupo die nog steeds een ruime voorsprong heeft op @charlesmichel. Meer info in dit bericht.

09 augustus 2016

Politici op Twitter

De afgelopen maanden kon je hier een overzicht vinden van de populariteit van de Belgische politici op Twitter. En deze maand is er weer een nieuw overzicht.

Net als de afgelopen maanden is Elio Di Rupo nog steeds de politicus die bovenaan de rangschikking terug te vinden is. Hij heeft nog steeds een zeer ruime voorsprong op de tweede politicus, de huidige premier Charles Michel. De top 10 heeft ten opzichte van vorige maand geen wijzigingen ondergaan. In de top 10 vinden we 3 OpenVLD politici terug (Guy Verhofstadt, Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo), 2 PS politici (Elio Di Rupo en Paul Magnette) en 2 MR politici (Charles Michel en Didier Reynders). N-VA, CD&V en sp.a hebben telkens 1 politicus in de top 10 (respectievelijk Bart De Wever, Kris Peeters en Daniel Termont). Dit wil zeggen dat verschillende partijen niet aanwezig zijn in de top 10: Groen, Vlaams Belang, cdH, Ecolo en DéFi.

Het tweede overzicht toont de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers in juli 2016. Hier staat Charles Michel bovenaan, gevolgd door Elio Di Rupo. De Twitter-account van Charles Michel kende een netto-toename van 3.882 followers, bij Elio Di Rupo waren dat er 3.405. In juni 2016 kende Guy Verhofstadt nog de grootste toename (5.909 nieuwe followers), in juli 2016 wist hij nog 2.561 nieuwe followers te bekomen, een aanzienlijk aantal maar een heel pak minder in vergelijking met de maand daarvoor.

Het derde overzicht geeft de toename per maand van de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers in juli 2016. Verschillende politici kenden in maart 2016 een iets grotere toename: Charles Michel, Bart De Wever, Didier Reynders en Jan Jambon. Bij Guy Verhofstadt was er een plotse toename in juni 2016. De afgelopen 7 maanden kende de Twitter-account van Charles Michel een netto toename van 36.828 followers, of een stijging van 57% ten opzichte van het aantal followers op 1 januari 2016. Bij Elio Di Rupo bedroeg de netto toename 23.609 followers of +12%. De derde grootste globale toename is voor Guy Verhofstadt met 17.431 extra followers of +26%.

Enkele N-VA politici kenden in de eerste 7 maanden van 2016 een indrukwekkende toename van het aantal followers.
Bart De Wever : +10.761 followers of +21%
Jan Jambon : +7.479 followers of +55%
Theo Francken : +6.215 followers of +52%

De globale toename over de afgelopen 7 maanden was +/- 15%. Sommige N-VA'ers deden het duidelijker minder dan dit gemiddelde.
Siegfried Bracke : +1.335 followers of +4%
Johan Van Overtveldt : +1.380 followers +8%

Deze twee N-VA'ers staan niet bekend voor hun straffe uitspraken op Twitter, wat bij anderen soms wel het geval is ...

Related Posts with Thumbnails